Politické hnutí Severočeši.cz vzniklo z potřeby změnit poměry v Ústeckém kraji. Jedinou šancí, jak věci změnit, je zúčastnit se voleb, uspět a splnit vlastní volební sliby.

Chceme nastolit čistou politiku bez ohledu na ideové,
náboženské nebo sociální zaměření.

Severočeši.cz nejsou ideologicky vymezené hnutí. Stavíme pouze a především na občanském zájmu o nápravu současného stavu. Chceme spravedlivé rozdělování financí, chceme rozumné řešení problémů občanů.

Chceme k volbám přivést znechucené voliče. Chceme oslovit ty, kteří došli k závěru, že volit je ztráta času, protože ti nahoře se vždycky nějak dohodnou.

 

MY NABÍZÍME NADĚJI. NADĚJI TĚM, KTEŘÍ UŽ NEVĚŘÍ, ŽE SE DÁ NĚCO ZMĚNIT.