Kraje mají určitou integrační funkci, ale skutečně okresy nám chybí. Pro malé obce byly velmi potřebné, protože úředníci na okresu znali dobře své okolí a byly pro obce a jejich starosty tím odborným zázemím pomáhajícím jim v té právní džungli, která panuje.

Senátor za ODS a primátor města Teplice si v Deníku postěžoval, že vznik krajů před 15 lety byl chybou. Nemají žádný historický původ. A zánik okresů měl špatný dopad na bývalá okresní města. Když jsem tohle říkal před 15 lety byl, jsem kritizován jako zapšklý levičák, který je proti pokroku. Ale jako starosta obce Telnice jsem věděl, co říkám. Kubera je také zkušený praktik. Ví, o čem hovoří.

Kraje mají určitou integrační funkci, ale skutečně okresy nám chybí. Pro malé obce byly velmi potřebné, protože úředníci na okresu znali dobře své okolí a byly pro obce a jejich starosty tím odborným zázemím pomáhajícím jim v té právní džungli, která panuje. Na rozdíl od krajských úředníků byli skutečně znalí problémů obcí a měli čas na pomoc. Okresy by se měly obnovit. Věřím, že časem k tomu dojde. To až si ti popřevratoví „odborníci“ dokáží přiznat, že to byla chyba. Podobně bylo chybou rušení policejních okresů. Vznikl podivný hybrid. Vznikly územní odbory v hranicích okresů pro uniformovanou policii. A další složky, včetně kriminálky, spadají pod kraj. Řízení a financování je dvoukolejné. Okresní policejní ředitelství spravovalo veškerou policejní agendu v okresu. Policisté vzniklý hybrid kritizují, ale potichu. Říkají, že teď by to nikdo nechtěl vracet zpět, protože by to byla další práce navíc, další starosti.

Je to prostě nelogické, spíše hloupé. Podobně jako existují okresní státní zastupitelství a okresní soudy, měla zůstat v původním formátu okresu i policie.

Prostě banda přechytralých podivínů se svými pražskými vůdci chtěla vymyslet něco nového, překonat starý, prý zapšklý pořádek. Že se jim to vůbec nepovedlo si připustit nechtějí. Na to jsou příliš malí a přikrčení!

 

Jaroslav Doubrava