Sdělení Českého statistického úřadu okrskovým volebním komisím v Ústeckém kraji pro volby do zastupitelstev krajů 7. - 8. října 2016

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) jako volební orgán, jemuž je příslušným volebním zákonem svěřeno vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, upozorňuje okrskové volební komise pracující na území Ústeckého kraje, že odvolání všech kandidátů politického hnutí č. 18 Severočeši.cz, neznamená automatickou neplatnost hlasovacího lístku a neplatnost hlasu odevzdaného pro toto hnutí.

 ČSÚ žádá okrskové volební komise, aby při sčítání hlasů postupovaly striktně podle ustanovení § 38 a § 39 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s „Pokyny ČSÚ pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů“ (kapitoly 5, 6 a 7 „Pokynů…“). Případy, kdy je hlasovací lístek a hlas pro stranu neplatný, jsou v těchto dokumentech zcela jednoznačně definovány.

Pokud tedy hlasovací lístky odevzdané pro politické hnutí č. 18 Severočeši.cz vyhoví podmínkám pro uznání jejich platnosti a platnosti hlasu, okrskové volební komise hlasy pro toto hnutí sečtou a jejich počet uvedou v zápisech o průběhu a výsledku hlasování zcela standardním způsobem. K přednostním hlasům pro odvolané kandidáty se nepřihlíží.

Postup při rozdělování mandátů, stanovený výše uvedeným volebním zákonem, zaručuje, že v Ústeckém kraji nebude za toto hnutí nikdo zvolen, i kdyby postoupilo do skrutinia, tj. zúčastnilo se rozdělování mandátů.

Ing. Miroslav Řípa v. r.

vedoucí oddělení zpracování výsledků voleb ČSÚ

V Praze dne 5. října 2016