Pozvánka na Řádnou valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz

konanou v Mostě, v salonku na hradě Hněvín, Hradní 577, 434 01 Most,

dne 24. října 2016, od 14.30 hodin.

 

Řádná valná hromada je svolávána na základě hromadného požadavku ZO Košťany, ZO Osek, ZO Lom, ... adresovaného na předsednictvo Hnutí Severočeši.cz, dle stanov VII., 1e) .....

 

Navržený program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Odvolání předsednictva Hnutí
 3. Odvolání členů kontrolní komise
 4. Odvolání členů rozhodčího výboru
 5. Volba předsednictva Hnutí
 6. Volba kontrolní komise
 7. Volba členů rozhodčího výboru
 8. Změna sídla Hnutí Severočeši.cz
 9. Změna stanov Hnutí Severočeši.cz
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Valné hromady se účastní v souladu s čl. II. odst. 2) Stanov Hnutí s hlasem rozhodujícím členové Předsednictva Hnutí, Kontrolní komise Hnutí, Rozhodčího výboru Hnutí a pověření delegáti ZO. Dále se zúčastní s hlasem poradním pověřené osoby Předsednictvem Hnutí.

Delegáti ZO Hnutí předloží u presence pověření.

 

pdfVH pozvánka

docxHrad Hněvín - nedílná součást pozvánky