POZVÁNKA na Valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz

konanou v budově správy SBD KRUŠNOHOR

zasedačka 1. patro, Čsl. Armády 1766, Most

dne 18. března 2019, od 17.00 hodin

 

Navržený program Valné hromady:

  1. zahájení a přivítání hostů
  2. volba pracovního předsednictva, pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. zpráva o činnosti Hnutí S.cz za rok 2018
  4. zpráva o hospodaření Hnutí S.cz za rok 2018
  5. příprava krajských voleb Ústeckého kraje
  6. diskuse
  7. usnesení a závěr

V Mostě, dne 18. 2. 2019

 

Bronislav Schwarz v.r.

předseda Hnutí S.cz