Přihláška člena

Formulář přihlášky člena stáhnete ve formátu PDF zde.

Vyplněním a podepsáním této členské karty zažádáte o přijetí za člena politického hnutí SEVEROČEŠI.CZ se sídlem Zaječická 1743, 431 11 Jirkov, IČO 71339493, registrace provedena dne 14. 4. 2008 Ministerstvem vnitra ČR pod číslem registrace MV-30869/VS-2008.

Současně s přihláškou je nutné, dle stanov politického hnutí, odevzdat i výpis z rejstříku trestů.