Jednou z otázek, kterou zmiňují průzkumy veřejného mínění v Ústeckém kraji, je pro občany regionu bezpečnost. Senátor Jaroslav Doubrava je přesvědčen o tom, že je to důležitý, ale řešitelný problém.

MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka z Mostu, bude na podzim ve volbách obhajovat senátorský post a znovu kandiduje také do Zastupitelstva Ústeckého kraje.

stembera iKandidátku politického hnutí Severočeši.cz do krajských voleb vede MUDr. Sáša Štembera. Zeptali jsme se ho...

Jak splnili Severočeši.cz program právě končícího volebního období?

V Zastupitelstvu Ústeckého kraje jsme byli konstruktivní opozicí. Cíle, které jsme si dali například v oblasti zdravotnictví, jež je mi z profesních důvodů blízké, jsme splnili.

pipal iPolitické hnutí Severočeši.cz pod vedením starosty Petra Pípala zvítězilo s velkým náskokem v minulých komunálních volbách v Dubí. Ing. Petr Pípal je starostou podkrušnohorského města třetí volební období, je zároveň krajským zastupitelem a tuto pozici bude na podzim obhajovat.

Jak jste spokojen s prací klubu Severočeši.cz v Zastupitelstvu Ústeckého kraje a co se vám ve vtahu k občanům podařilo prosadit?

Klub Severočeši.cz postupoval od počátku tohoto volebního období jednotně.

Ing. Bronislav Schwarz je předsedou politického hnutí Severočeši. cz. Je poslancem Parlamentu ČR a jeho parketou je především bezpečnost.

Ing. Josef Kohout: Nejen v oboru zdravotnictví musí být podle jeho mínění prvotní důsledná analýza před jakoukoli investicí a jeho první ideou vždy bylo, že pokud může být výdělečná soukromá praxe, může tak fungovat i nemocnice, která je množinou několika takových praxí. 

Václav Bešta: V rámci funkce starosty jsem aktivně zapojen ve Spolku pro obnovu venkova, jehož je městys členem, a kdy jsem byl zvolen do funkce předsedy krajské organizace v Ústeckém kraji. Nabídku Severočechů, abych kandidoval jako nestraník, jsem přijal potřetí. Abych se mohl podílet na všem dobrém a prospěšném pro občany našeho kraje, zejména pak pro ty, kteří jsou bytostně srostlí s venkovským prostorem.

Libor Uhlík: Severní Čechy považuji za nádhernou krajinu, malebné kopce Českého středohoří či panorama Krušných hor jen tak jinde nenajdete. Náš kraj ale nemá zrovna ideální image proti ostatním krajům. Je to dané intenzivní těžební činnosti, chemickým průmyslem.

Chtěla bych pomoci ženám, nejen v Ústeckém kraji, ale tato pomoc by se měla týkat všech pracujících žen obecně. Je smutným a již dlouhou dobu známým „zákonem“ pracovního trhu, že za shodný objem práce ženy a muže je rozdílná odměna. 

Ivana Mašková: Ústecký kraj zůstává zatím regionem se spoustou zanedbaných problémů. Úbytek pracovních míst, zrušení širokých oborů práce spojených s hornictvím, textilním průmyslem a návazných servisních činnostech.

Lukas Wünsch: Zahradu Čech již dva roky propojuje s Ústeckým krajem a daří se mu to. Stal se vyslancem a zástupcem kraje v celé republice a pod jeho vedením získala ocenění Rodinné stříbro Ústeckého kraje za svůj význam a přínos kraji.

Alois Malý: Severočeši.cz si jako jediná strana v Ústeckém kraji uvědomují, že senioři jsou velkou skupinou lidí, kteří i přesto, že odejdou do důchodu, chtějí být i nadále nápomocni při vytváření lepších životních podmínek v kraji.

Milan Folk: Sedm let jsem pracoval v komunální politice na radnici ve Velkém Březně na Ústecku jako vedoucí odborný referent, který měl na starosti obecní majetkové záležitosti různého druhu, ale také neméně důležitou problematiku životního prostředí.

Josef Seifert: Vzhledem k tomu, že jsem pět volebních období byl aktivní v komunální politice, myslím si, že mi je velmi blízký nejen život lidí, jejich problémy, ale i využití venkovského prostoru pro zemědělství, krajinotvorbu, odpočinek a rekreaci obyvatel našich měst.