Politické hnutí Severočeši.cz pod vedením starosty Petra Pípala zvítězilo s velkým náskokem v minulých komunálních volbách v Dubí. Ing. Petr Pípal je starostou podkrušnohorského města třetí volební období, je zároveň krajským zastupitelem a tuto pozici bude na podzim obhajovat.

pipalJak jste spokojen s prací klubu Severočeši.cz v Zastupitelstvu Ústeckého kraje a co se vám ve vtahu k občanům podařilo prosadit?

Klub Severočeši.cz postupoval od počátku tohoto volebního období jednotně. Byť jsme nebyli ve vedení kraje, při hlasování o předložených materiálech jsme se řídili zdravým rozumem bez snahy bořit dobré za každou cenu a jednali jsme konstruktivně ve prospěch občanů regionu. Tak se nám podařilo splnit většinu bodů našeho volebního programu, jako příklad mohu uvést stabilizaci Krajské zdravotní, a.s. či odblokování finančních toků Regionálního operačního programu Severozápad.

V roli starosty Dubí si vedete velmi dobře, město prosperuje, je bez dluhů, zvýšila se bezpečnost na veřejných prostranstvích. To neplatí o celém regionu, máte recept na zlepšení situace?

Recept na zvýšení bezpečnosti jsem si ověřil při mém desetiletém působení na radnici v Dubí. Zní jednoduše: Více policistů a  strážníků v ulicích! Funguje to a zvyšuje se efektivnost policie jako takové. Město Dubí mělo v minulosti nechvalnou pověst kvůli kriminalitě na trase E55. Zdvojnásobili jsme počet městských strážníků, kteří nesedí na služebně, ale jsou v terénu, a výsledky se dostavily. Podařilo se nám o polovinu snížit index nápadu trestné činnosti hluboko pod průměr Ústeckého kraje. by se, podle mého názoru, projevilo i u policistů, kterých regionu málo, přitom Ústecký Moravskoslezský kraj společně vedou nepopulární žebříčky počtu spáchaných trestných jasné, že všechno se točí peněz. Když jsme je dokázali rozpočtu najít my, jsem přesvědčen o tom, že je vláda, potažmo ČR dokáže získat také. úkolem v novém volebním období bude snaha o navýšení fi nancí prospěch bezpečnosti našich

Ústecký kraj je energetickou tepnou republiky. Zasloužil si, podle vašeho názoru, peněz od státu a znáte jak toho docílit?

To úzce souvisí s odpovědí minulou otázku. Ústecký kraj a stále je energetickým České republiky. Bez našeho uhlí by se lidé nezahřáli ani nesvítili, ale stát nám málo vrací zpátky. Za dlouhodobé využívání zaplatili lidé v Ústeckém kraji obrovskou daň: Máme nejvyšší nezaměstnanost, kriminalitu a nejnižší vzdělanost. Je potřeba „Praze" neustále opakovat a zdůrazňovat, do regionu se musí vracet více peněz na jeho rozvoj, nejen na „hašení požárů". pokládám za jeden z hlavních úkolů nového zastupitelstva, který vždycky budu
podporovat.