Severočeši.cz si jako jediná strana v Ústeckém kraji uvědomují, že senioři jsou velkou skupinou lidí, kteří i přesto, že odejdou do důchodu, chtějí být i nadále nápomocni při vytváření lepších životních podmínek v kraji. Mají plno zkušeností, které by rádi předali mladším generacím. Jelikož jsem v seniorském hnutí velmi aktivní jak na republikové, tak i krajské úrovni, chci prosazovat zájmy seniorů. Nůžky mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem se neustále rozevírají, mzdy rostou o 3, 5 i 10 %, důchody bohužel jen o desetiny procent. Jedenáct procent seniorů je ve skupině životní nouze, kdy přemýšlí, zda si mohou koupit jeden nebo dva rohlíky denně, a to je velká ostuda této země.

Proto chci prosazovat věci, které seniorům i dalším lidem v Ústeckém kraji usnadní život. První věcí, kterou chci prosadit, je jízda v integrované dopravě pro tělesně postižené a seniory od 65 let věku zdarma.

Přes dobrou spolupráci s krajem se dosud nepodařilo prosadit zástupce krajské rady seniorů do komisí kraje, které mají přímý vztah k seniorům, například komise dopravní, sociální, kulturní, sportovní a další.

Kraj vypisuje každý rok několik dotačních titulů na sport či kulturu, kde je možno žádat o finanční příspěvek. Bohužel, v žádném z titulů není zapracována možnost čerpání i pro seniory, jako kdyby 22.000 seniorů v kraji neexistovalo.

Každopádně je zapotřebí zajistit pořádek a bezpečnost v ulicích. Jsou v kraji města, kde se lidé bojí po 18. hodině chodit po ulicích. Velkým problémem jsou rovněž nepřizpůsobiví občané. Jako obyvatel Mostu vím, o čem mluvím. Opět musí začít platit heslo, jsi zdrav, budeš chodit do práce. Pokud ne, nedostaneš od státu ani korunu. Vím, že to je věc státu. Kraj ale má zákonodárnou iniciativu, tak ji musí využívat.