Vzhledem k tomu, že jsem pět volebních období byl aktivní v komunální politice, kdy jsem byl 20 let starostou obce Třebívlice a dvě funkční období předseda svazku obcí Integro, jenž zahrnoval na 30 obcí, myslím si, že mi je velmi blízký nejen život lidí, jejich problémy, ale i využití venkovského prostoru pro zemědělství, krajinotvorbu, odpočinek a rekreaci obyvatel našich měst, majitelů chat a rekreačních objektů, seniorů a v neposlední v řadě i našich venkovských škol.

Proto bych se snažil ve funkci zastupitele kraje tento prostor a tyto lidi obhajovat a přispět svou činností ke zlepšování podmínek života na venkově a k udržování venkovských tradic a využívání venkovského prostoru ke společenskému a kulturnímu životu jako jsou sportovní soutěže, dobrovolní hasiči, folklór, festivaly, amatérské divadelní, taneční a pěvecké soubory, výstavy.

Za Severočechy.cz kandiduji v krajských volbách již potřetí. Dvě volební období jsem zasedal v krajském zastupitelstvu, kde jsem se snažil prosazovat zájmy starostů malých obcí, zemědělců, občanů venkova, členů různých zájmových sdružení či spolků působících na venkově jako jsou myslivci, včelaři, zahrádkáři, dobrovolní hasiči či sportovci, ale také majitelů chat, rekreačních objektů a seniorů.

Hnutí Severočeši.cz mi vždy poskytlo dostatečný prostor a podporu tak, abych své cíle mohl realizovat. Dokonalé poznání problematiky malých obcí a života lidí v tomto prostoru mi umožnilo i mé zaměstnáni. Od roku 1971 jsem působil jako učitel na venkovské škole. Byl jsem v bezprostředním styku s dětmi a jejich rodiči. Problematika venkovských škol je mi víc než dobře známa, proto bych se vždy snažil obhajovat jejich důležitost a zabezpečení jejich materiální a finanční podpory. V roce 1980 jsem se stal ředitelem školy a v této funkci jsem setrval do roku 2006, kdy jsem byl uvolněn pro funkci starosty. Před tím jsem funkci starosty vykonával tři volební období neuvolněně. V roce 2001 získala naše obec titul Vesnice roku Ústeckého a Karlovarského kraje. V celostátním kole skončila na třetím místě. Do letošních voleb jdu již jako bývalý starosta a bývalý ředitel školy s tím, že nabízím své zkušenosti občanům kraje prostřednictvím hnutí Severočeši.cz k jejich využití v práci krajského zastupitele ve prospěch výše zmíněných aktivit.