Ústecký kraj i přesto, co v minulých obdobích pro naši republiku udělal, zůstává zatím regionem se spoustou zanedbaných problémů. Úbytek pracovních míst, zrušení širokých oborů práce spojených s hornictvím, textilním průmyslem a návazných servisních činnostech. Dodnes nám chybí kvalitní dálniční napojení na celostátní dopravní infrastrukturu, spousta železničních dopravních cest ustoupila těžbě uhlí, chybí podpora zemědělství. Také zdravotnictví trpí nedostatkem kvalifikovaných zdravotních odborníků. Kraj ztratil svou lukrativnost a lesk. Bezpečnost občanů je ohrožena kriminalitou, především z důvodu silného sociálního napětí, vyvolaného početnou komunitou nepřizpůsobivých osob žijících v našem kraji. Sociální politika státu dosud dost nepodporuje pracujícího občana a pokračuje v přidělování dávek nepracující generaci a sociálně slabým, početným rodinám. Mělo by platit - nejdříve společnému státu něco svojí prací odevzdej a potom teprve můžeš žádat o jeho pomoc! Bydlím v Lomu u Mostu, mám ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti personální práce a řízení lidských zdrojů. Jsem máma dvou nezletilých dětí a jako člen organizace Severočeši.cz v místní samosprávě obce vnímám potřeby jak rodiny, tak i obce.

Kandidovat jsem se rozhodla, protože mám zájem řešit veřejné věci společně, které budou sloužit k prospěchu slušných a pracovitých lidí. Nemám ráda spory založené jen na příslušnosti k určité politické straně. V obci i regionu by měl platit soulad zájmů pro společnou věc. Ten vzniká především z diskuze a tolerance, vstřícnosti a pochopení pro úspěch záměru. Pokud tomu tak není, řešení se buď odsouvá, nebo zablokuje a prospěch rázem mizí. V naší společnosti hrají často dominantní roli finanční prostředky, kterými obce a kraje disponují. Právě zde se odehrávají silné střety zájmů. V zásadě existuje shoda na prioritách, pro které se vyslovují jak občané, tak i zástupci vedení měst, ale jejich konečné zařazení do programů rozvoje mnohdy zadrhává.

Občané jako množina jednotlivých osobností musí být prioritou. Samozřejmostí je respektování jejich většinových názorů a zájmů. A těmi v současné době jsou, stejně jako hlavní body volebního programu Severočechů.cz pro krajské volby 2016, více peněz pro náš kraj, podpora seniorů, bezpečnosti a zdravotnictví.