Funkci starosty městyse Brozany nad Ohří, kterou zastávám třetí volební období, jsem přijal s vědomím, že jsem se oženil a přistěhoval do obce, která mne přijala, a pokud to bude možné, pak jsem připraven spoluobčanům pomoci obec zvelebovat tak, aby byla nadále důstojným místem pro život. Zároveň jsem funkci přijal s vědomím, že jsem připraven pomoci roztáčet nastartované kolo dějin obce.

V rámci těchto volebních období se nám v městysi podařilo rekonstruovat mnohá veřejná prostranství, vybudovat základ Sportovně volnočasového areálu, vybudovat Volnočasové centrum spolu s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, vybudovat sběrný dvůr spolu s několika místy podzemních kontejnerů pro separaci odpadů, postupně revitalizujeme místní hřbitov, zateplujeme obecní budovy, připravujeme protipovodňová opatření, další projekty na rekonstrukce obecních nemovitostí.

V rámci funkce starosty jsem aktivně zapojen ve Spolku pro obnovu venkova, jehož je městys členem, a kdy jsem byl zvolen do funkce předsedy krajské organizace v Ústeckém kraji. Nabídku Severočechů, abych kandidoval jako nestraník, jsem přijal potřetí. Abych se mohl podílet na všem dobrém a prospěšném pro občany našeho kraje, zejména pak pro ty, kteří jsou bytostně srostlí s venkovským prostorem.

Funkce uvolněného starosty mi dovoluje využívat pouze víkendy, které se snažím věnovat rodině, údržbě domu a zahrady. Letní dovolenou trávíme s rodinou a užším kruhem kamarádů vždy na jiném místě v Česku a na Slovensku, kdy na kolech, na lodích nebo pěšky poznáváme místní lokality. Zimní dovolenou pak s rodinou a se širším kruhem kamarádů na lyžích.

Narodil jsem se v Lounech, jsem ženatý a mám dvě děti. Po absolvování Střední průmyslové školy v Teplicích, obor provoz a ekonomika automobilové dopravy, jsem vystudoval Vysokou školu zemědělskou, obor mechanizace zemědělství. V oboru jsem pracoval 19 let.