Do krajských voleb jdu s tím, že bych rád pomohl svými zkušenostmi při řešení problémů nejen v komunální politice. A věřím, že mé profesní i životní zkušenosti budou pro tuto práci přínosem. Znám a velmi si vážím práce senátora Jaroslava Doubravy a těším se na spolupráci s ním v týmu Severočeši.cz i v komunální politice obecně.

I když jsem rodák z Duchcova na Teplicku, nyní žiji v Heřmanově na Děčínsku a při své práci využívám poznatky vyplývající ze svého zájmu o dění v obci, městě, kraji a v komunální politice obecně.

Sedm let jsem pracoval v komunální politice na radnici ve Velkém Březně na Ústecku jako vedoucí odborný referent, který měl na starosti obecní majetkové záležitosti různého druhu, ale také neméně důležitou problematiku životního prostředí.

Mezi mé priority v krajské politice patří stav životního prostředí a řešení, která pomáhají k jeho zlepšení. Neméně důležitou oblastí je dnes již letitý problém se splavností řeky Labe s komplexní revitalizací regulovaného vodního toku a především stále jen zvažovaná výstavba jezu u Děčína.

Kromě veřejného dění mám rád kvalitní muziku - aktivně hraji jazz a country hudbu na trombon a kontrabas. Ve volných chvílích se věnuji nádherné práci se včeličkami a všemi věcmi s tím souvisejícími, přednost ale mají především vnoučata.