Jednou z otázek, kterou zmiňují průzkumy veřejného mínění v Ústeckém kraji, je pro občany regionu bezpečnost. Senátor Jaroslav Doubrava je přesvědčen o tom, že je to důležitý, ale řešitelný problém.

Máte návrhy, které by přispěly k řešení této problematiky?

„Myslím, že ano. Je nutné docílit toho, aby zákony skutečně platily pro všechny z nás, a to bez výjimky! Nezbytné je obecně posílit policejní sbor, zlepšit jeho technického vybavení, popřípadě zvýšit počet policistů přímo v ulicích. Za stejně důležité, ne-li důležitější, považuji kriminalitě předcházet vytvářením podmínek pro vyplňování volného času dětí tak, aby měly možnost čas trávit činností v zájmových kroužcích, v kolektivech a nebloumaly, nudíc se, po ulicích. Námětů je celá řada, jen mít možnost je realizovat.“

Proč mají lidé volit právě vás?

„Znají mne z předchozích let. Ať už ze starostování na Telnici na Ústecku, ale i z mé senátní praxe. Vědí, že jsem vždy dělal maximum pro řešení a vyřešení jejich problémů, že jsem nikdy nikoho neodmítl. Znají mé názory na současné dění u nás i ve světě. Nejsem vázán názory a rozhodnutími žádné politické strany, rozhoduji se podle svého přesvědčení a názorů svých voličů.“

Zdravotnictví v Ústeckém kraji je na špičkové úrovni, přesto, máte nějaké myšlenky, jak zlepšit zdravotní péči?

„Nejsem zastáncem názoru, že je přebytek lůžek v nemocnicích, odmítám jejich další redukci. Vidím nutnost rozšíření technické vybavenosti nemocnic. Není přece možné, aby člověk, který potřebuje vyšetření, například na CT, čekal měsíc i déle. K řešení jsou mzdy personálu či stravování pacientů. Je nutné vytvořit pro lékaře takové podmínky, aby k nám přicházeli a ne naopak odcházeli. A to myslím i v soukromé sféře. Vždyť pacienti, jak jsem uvedl, čekají na odborná vyšetření i několik měsíců. A mohl bych jmenovat oční, zubní, ortopedické obory.“

Problematika mateřských škol a předškolního vzdělávání je často podceňována, dochází k jejich rušení či redukci na pouhá zařízení "pro hlídání". Měla by se města na tento problém víc zaměřit?

„To v každém případě! Vzpomeňte na dobu, kdy obce rušily mateřské školy, prodávaly většinou svým kamarádům jejich budovy s tím, že je to přežitek minulé doby. Praxe ukázala, že to tak není a dnes je pro mladé rodiny možnost umístění dětí do kolektivů MŠ minimální.“

Byl byste pro zachování ekologických limitů těžby nebo dáváte přednost zpřístupnění zásob hnědého uhlí i za cenu likvidace obcí?

„To je složitá otázka. Sám pocházím z Úžína, obce, která byla zlikvidována důlní činností. Nevím, jestli to byl stesk po tom, že se tam už nikdy nemohu podívat, který mě vedl k napsání knížky o její historii. Snažím se pochopit, že to tehdy byla nutnost, uhlí prostě bylo třeba. Dnes je situace jiná. Myslím, že je dobře, že ty zmenšující se zásoby uhlí, které považuji za velmi cennou surovinu, zůstanou pro příští generace. Ty uhlí jednou určitě vytěží. V současnosti to třeba není. Samozřejmě, že zastavení těžby je třeba pečlivě připravit vytvořením pracovních příležitostí a přeškolením lidí na jiná pracoviště.“

Ústecký kraj se potýká s vysokou nezaměstnaností. Jak by měl stát zajistit pracovní příležitosti pro pánevní oblasti, kde díky limitům těžby hrozí úbytek pracovních míst a pro neobsazené průmyslové zóny?

„Ano, taková povinnost být musí. Na kraji tak postupujeme, kdy za výhodných podmínek umožňujeme investorům realizovat své záměry v průmyslových zónách. Obávám se ale, že bude problém zajistit dostatek pracovníků k pokrytí poptávky. Ta vlastně již je, se zájmem už to tak slavné není. Na fóru podnikatelů a zaměstnavatelů mi osvětlili jednu věc. Potřebují kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Kolik takových je mezi cikány, kteří tvoří asi největší počet nezaměstnaných u nás?! Není to důvod, proč se odmítají učit a přestože dokončí školní docházku, neumí číst, psát a počítat a když, tak velmi sporadicky? Raději volí, až na malé výjimky, život na štědrých dávkách. Proč by tito lidé nemohli dostat do rukou košťata a lopaty a uklízet a uklízet! Podívejte se, v jakém nepořádku je město, jak zanedbaná je zeleň! To vše by tito lidé mohli dělat místo pobírání dávek! Jenže ty jsou pro ně štědřejší. Nezaměstnanost by se určitě dostala do přijatelnějších čísel.“