Ing. Josef Kohout: Nejen v oboru zdravotnictví musí být podle jeho mínění prvotní důsledná analýza před jakoukoli investicí a jeho první ideou vždy bylo, že pokud může být výdělečná soukromá praxe, může tak fungovat i nemocnice, která je množinou několika takových praxí. 

Jednoznačnou prioritou Ing. Josefa Kohouta z Roudnice nad Labem je napomáhat budoucímu rozvoji Ústeckého kraje v souvislosti s oblastí zdravotnictví a jeho efektivním řízením. Základním principem je podle jeho slov myšlenka, že nemocnice jsou podnik jako každý jiný, a dvojnásobně tam platí, že „peníze jsou až na prvním místě.“

Z jeho bohatých a dlouholetých zkušeností týkajících se provozování zdravotnického zařízení jednoznačně vyplývá, že přednost má vždy pacient a péče o něj, neméně důležitý je rovněž ziskový chod nemocničního areálu a zpětná investice zisku do tohoto zdravotnického zařízení.

Nejen v oboru zdravotnictví musí být podle jeho mínění prvotní důsledná analýza před jakoukoli investicí a jeho první ideou vždy bylo, že pokud může být výdělečná soukromá praxe, může tak fungovat i nemocnice, která je množinou několika takových praxí. Podstatným bodem je také personál vstřícný k pacientům a redukce všeho zbytečného, stejně jako vyhledávání zajímavých služeb, o které budou mít klienti zájem.

Například bývalou příspěvkovou organizaci, kterou byla roudnická nemocnice, začal Josef Kohout s kolegou provozovat již v roce 2002. O devět let později svůj podíl prodal a od té doby se věnuje poradenské činnosti ve své firmě Consulting and Advisory s.r.o. Přednáší na kongresech v Rakousku a dalších státech. Je ekonomickým odborníkem, který se specializuje především na problematiku nemocnic, a nebojí se říct, že nemocnice jsou také podnikání.

Mezi koníčky Josefa Kohouta patří cestování autem po Evropě a námořní plavba motorovou lodí, na kterou má potřebná oprávnění. Jeho celoživotní učebnicí je Jack Welch Winning.