Ing. Bronislav Schwarz je předsedou politického hnutí Severočeši. cz. Je poslancem Parlamentu ČR a jeho parketou je především bezpečnost.

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, kde jsem vystudoval střední školu, vyrůstal jsem v Lovosicích, po vysoké škole jsem pracoval v Žatci, Mostě a Ústí nad Labem. V současné době bydlím v Lomu. Prostě doposud žiji a bydlím v našem Ústeckém, já tomu říkám stále Severočeském kraji, kde hodlám bydlet a žít nadále. Náš kraj znám velmi dobře a vzhledem ke svým bývalým profesím mohu říci, že patří na linii bezpečnosti k těm krajům, kde kriminalita zná všechny své linie, u nás se vyskytují veškeré trestné činy a jejich pachatelé. Bohužel v poslední době se bezpečnost nás všech pomalu zhoršuje vlivem teroristických hrozeb, nelegální migrace a náboženských fanatických směrů. Policie se přesto snaží nás stále chránit, hlídat a vymáhat po nás dodržování zákonů, ale to postupem času nebude možná stačit, proto naše hnutí Severočeši. cz má jedno z hlavních volebních témat, za které nesu z velké části odpovědnost já, bezpečnost občanů našeho kraje. Chceme a budeme podporovat policejní složky, složky IZS, neboť právě tyto nám vždy pomáhají a pomáhat budou. Tedy jednoduše, více fi nanční a materiální podpory předmětným složkám, podpora přísnějších zákonů na linii bezpečnosti a podpora obcím při zřizování městských policií, těch správných městských policií, které ve svých občanech zvyšují pocit bezpečí. 

Děkuji za přečtení těchto pár slov, není jednoduché stále někomu něco vysvětlovat, říkat, ale je to lepší než slibovat, to já a moji kolegové dělat nebudeme, budeme jen plnit, co máme v programu.