Bc. Zuzana Jiříková žije v Košťanech, pracuje v řadě komisí Ústeckého kraje. Zeptali jsme se:

Co byste chtěla prosazovat, aby byl život žen v regionu snazší?

Chtěla bych pomoci ženám, nejen v Ústeckém kraji, ale tato pomoc by se měla týkat všech pracujících žen obecně. Je smutným a již dlouhou dobu známým „zákonem“ pracovního trhu, že za shodný objem práce ženy a muže je rozdílná odměna. Ostatně hovoří o tom různé genderové studie i statistiky. Vzhledem k výdělkům žen a mužů hodnocených na stejných pozicích při stejném objemu odevzdané práce, s výhledem do budoucnosti, hrozí větší riziko „chudoby“ v důchodovém věku právě ženám a již nelze dogmaticky používat, že muž je živitel rodiny. Diskriminaci všech žen ve společnosti nevidím toliko v počtu vedoucích pozic, které jsou pro ženy výstižně označovány skleněným stropem. Není potřeba dělat nové výzkumy, již v roce 2003 byl tento problém podrobně zmapován na MPSV a vypracován „návod“ PROČ A JAK VYPRACOVAT PLÁN ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ. V současné době po dlouhém čase, kdy se začíná dařit na trhu práce i v Ústecké kraji snížit nezaměstnanost a na některá pracovní místa je dokonce převis poptávky zaměstnavatelů, by bylo vhodné „oprášit“ tento návod a začít jej používat, stejně tak důsledně kontrolovat operativní ustanovení zákona č.198/2009 v platném znění, o rovnosti příležitostí, obsahující zákaz přímé (§2, odst. 3) i nepřímé diskriminace (§3) na základě pohlaví. Proto se budu snažit prosadit kontrolní mechanismy, které nemusí být opřeny o žádnou novou vyhlášku, či zákon, ale za využití současných, již dávno platných zákonů a jednat s poslanci i senátory o stanovení termínu, do kdy má být PLÁN ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ vypracován.